Công việc ở Nhật thường dài lâu và các doanh nghiệp có chữ tín, thị trường lao động Nhật Bản thực sự đang khát lao động Việt Nam, chủ lao động cũng rất quý người Việt, mặc dù biết đi lao động xa xứ là vất vả nhưng bạn sẽ trưởng thành nhiều từ môi trường như Nhật Bản.