Bạn hoàn toàn có thể tự học tiếng Nhật nếu thực sự có mục tiêu, chăm chỉ và yêu thích nước Nhật.