Học qua bộ DVD này là đủ, phương pháp hoàn toàn mới, được hàng triệu người học trên toàn thế giới.