Lễ hội Trải nghiệm văn hóa MUA SẮM và DU LỊCH Nhật Bản 1

Năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 14 năm 15!
90 booth trong toàn bộ. Các triển lãm của nhật bản là 45 booth.
Sự kiện này cũng đã sẵn sàng cho vòng cuối cùng. Chúc may mắn tất cả mọi người!

今年も7月14日・15日で開催します!
全体で90ブース。訪日関係者の出展は45ブース。
イベント準備もラストスパート。みんな頑張ってます!

 

In this article