Bạn sẽ bị 'táng phù mỏ' nếu dám nói người Nhật là 'Jap' 1

Ở Nhật, bạn sẽ bị ‘táng phù mỏ’ nếu dám nói người Nhật là ‘Jap’!

Đây là một từ gọi khinh miệt người Nhật, giống với cụm từ ‘bọn Bắc Kỳ’ tại Việt Nam!

Từ này được sinh ra do việc thời thế chiến thứ hai, sau khi Nhật Bản tuyên chiến và bước vào phe Trục, đã có rất nhiếu sự kiện anti và chống đối ngườiNhật tại Mỹ. Và người Nhật tại đây được gọi ngắn gọn :’Jap’.

Hãy cẩn thận ngôn từ tại bất kỳ đâu.
Yoshihito

In this article