Thăm đền và sự tích cây trường sinh qua hướng dẫn bằng tiếng Nhật của em gái Nhật Bản

Series tìm hiểu văn hoá Nhật Bản
Tập 1 : Sự tích cây trường sinh bất lão và hướng dẫn cách thăm đền thần của em gái người Nhật.
Người dẫn chuyện Suzuka JP​
Xem video đầy đủ taị kênh Youtube Jin JP. Mọi người xem Youtube để có chất lượng video tốt nhất nhé. FB k up lên 4k được.

 

In this article